Kući

Filozofija
objave, tekstovi...
Prijave - Školsko natjecanje iz filozofije 2. 2. 2021.
Pitanja za orijentaciju u gradivu:

Platon - mijena

Kant - zašto su prostor i vrijeme apriorni oblici osjetilnosti

Odlična igra u kojoj diskutirate s filozofima!


Forum

Logika

Matematika, fizika i muzika 1

Matematika, fizika i muzika 2